Approvingly Insulting Crook - Oh Hungry? Oh Sonsonavi.

komvux södertälje

Den som saknar fullständig gymnasieutbildning, och är bosatt i Södertälje kommun, kan söka in till komvux i Södertälje. En sådan utbildning kan innebära ökade möjligheter på arbetsmarknaden och kan dessutom vara en väg ut ur arbetslöshet. Det finns olika inriktningar på kurserna och de anpassas efter de individuella behoven. Man kan också välja enstaka kompletterande kurser om man redan har en delvis gymnasieutbildning. Under kursen får man god handledning. Alla kurser berättigar de studerande till studiemedel.