Approvingly Insulting Crook - Oh Hungry? Oh Sonsonavi.

Kära sonen

Så min son har fått en personlig assistent i stockholm och jag tycker att det är synd men ändå bra för han, för att han har så svårt i skolan och lärarna sa att det kommer att hjälpa honom så mycket att han kommer att ha en assistent nu då, men jag var först rädd liksom min son jag vill inte det men sen när läraren förklarade så förstod jag och nu önskar jag att alla barn kunde ha så som min son har de. Min son är en underbar son men han kan vara väldigt jobbig ibland men är så glad att han ändå får gå i en normal klass också.